פרטי מעסיק - דקל הצפון לבניין ופיתוח בע"מ

משרות:
מנהל בינוי ותשתיות