פרטי מעסיק - בר-כל

משרות:
שומר ערב לחנות מזון (ללא נשק)
דרוש משלוחן לרשת חנויות מזון באלעד