פרטי מעסיק - מישר

משרות:
עובד גבס וצבע
עובד גבס וצבע