פרטי מעסיק - אבן ספיר חברה לבניין בע"מ

משרות:
מנהל עבודה לבניין
מהנדס בניין